Wij helpen je een ijzersterke OR te worden

We zijn vooruitstrevend op het gebied van medezeggenschap en didactiek. Ontwikkelingen volgen we op de voet zodat we OR's volgens de laatste ontwikkelingen kunnen opleiden. Jullie actuele vraagstukken en de praktijk staan bij ons centraal. Het is onze uitdaging om zo dicht mogelijk bij jullie praktijk te trainen, zodat de uitkomst van de training praktisch en doelgericht is.

Voor een daadwerkelijk en blijvend effect is soms meer nodig dan een OR training op maat. Daarom coachen en adviseren we OR's en ambtelijk secretarissen op alle vlakken die positief bijdragen aan het resultaat.

Margo Hendriks

Oprichtster en eigenaar van Margo Hendriks OR training & coaching

Mijn ervaring met medezeggenschap heb ik opgedaan binnen de zorg. Ik ben 11 jaar werkzaam geweest in de directe patiëntenzorg en als gekozen secretaris van een OR. Daar ontdekte ik mijn passie voor de medezeggenschap en heb ik de praktijk van het OR-werk echt leren kennen.

In mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige/wijkverpleegkundige heb ik mijn communicatie- en coaching vaardigheden sterk ontwikkeld. Mensen helpen bij het behalen van hun doelstelling en nieuwe inzichten geven, geeft mij energie en inspiratie om met veel plezier mijn werk te doen.

Ik daag mijzelf iedere dag uit, ik ben nieuwsgierig en leergierig. Thema's zoek ik tot op de bodem toe uit waarbij ik het een uitdaging vind om theoretische onderwerpen praktisch te maken. Een goede training is voor mij sterk op de inhoud, praktisch in de uitvoering afgewisseld met verrassende werkvormen.

Waarom Margo Hendriks OR training & coaching?

Altijd een geheel vrijblijvend intakegesprek
Kosteloze vraagbaakfunctie tussen de trainingen door
Groot netwerk van specialisten met wie we samenwerken
Ondersteuning door middel van handige tools

Wij borgen onze kwaliteit:

  • Lid van BVMP, beroepsvereniging van Medezeggenschapsprofessionals en het volgen van de door de vereniging opgestelde gedragscode.
  • LINK geaccrediteerd trainer.
  • Ingeschreven in het register CRKBO (Centraal Register Korte Beroepsopleidingen).
    Deze erkenning houdt tevens in dat Margo Hendriks OR training & coaching een erkende instelling is als bedoel in de Europese btw- richtlijn. Deze bepaald dat de opleidingsactiviteiten BTW-vrij zijn.

Onze meerwaarde

OR's ondersteunen bij het vormgeven van een pro-actieve werkwijze van medezeggenschap die passend is binnen de organisatie. Een werkwijze waarbij de kwaliteiten van de individuele OR-leden optimaal worden benut en de OR voldoende kennis en vaardigheden bezit om gedegen zijn taken uit te kunnen voeren. Waarbij de participatie van de medewerkers centraal staat en de OR op een strategische wijze medezeggenschap in de organisatie vorm geeft.

We stimuleren de OR's om:

Visie te ontwikkelen op de thema’s die spelen binnen de organisatie.

Bewuste keuzes te maken in zijn werkwijze.

Ondernemend te zijn.

Te reflecteren op eigen gedrag.

Inzetten van ieders kwaliteiten.

Bewust bezig te zijn om zijn wijze van communiceren.

Ambitie

Onze ambitie is dat de OR maximaal rendement haalt uit de OR-training, op het gebied van het inhoudelijke OR-werk en teamontwikkeling.

Onze ambitie zie je terug in onze dienstverlening:

Kundige en betrokken trainer. Elke OR en branche is anders. Met een persoonlijke intake en onze ervaring verdiepen we ons in jullie branche, zodat de training volledig aansluit bij de wensen en uitdagingen van de OR.

Concrete uitwerking van de training. Gedragsverandering faciliteren we door het maken van concrete afspraken tijdens de OR-training. Daarnaast maken we een verslag na afloop van de training en zijn we beschikbaar voor vragen na de training.

Aansluiting op niveauverschillen in de groep. We stellen geen eisen aan het aanvangsniveau van de cursisten. Wij passen de OR- training aan op het niveau van de cursisten en de diversiteit van de groep.

Efficiënte en actiegerichte leervormen. We ontwikkelen continu nieuwe, uiteenlopende en meer efficiënte leervormen voor het meest effectieve leertraject. Denk onder andere aan werkvormen voor het beoordelen van advies- en instemmingsvragen, communicatie, interactieve achterban bijeenkomsten en e-learning.

Stimuleren van teamontwikkeling. Naast het inhoudelijke OR-werk is het vormen van een hecht team belangrijk. We brengen hierbij het niveau van teamontwikkeling in kaart en bespreken met de OR wat er voor nodig is om hierin een volgende stap te zetten.

Inzet van specialisten. We hebben een breed netwerk van specialisten en collega’s met wie we samenwerken. In een maatwerktraining of adviestraject zetten we onze specialisten in om de OR van specifieke kennis te voorzien.

Aanpak

Borging van de kennis

Borging van de kennis

Kennis wordt pas waardevol als het toegepast wordt, daarom bieden we een vraagbaakfunctie aan na afloop van het traject. Je kunt ons telefonisch en per mail nog vragen stellen die voortkomen uit de uitwerking van de OR-training/coaching of het adviestraject. Na iedere OR- training ontvang je, binnen twee weken, van ons een verslag van de training met daarin een samenvatting op hoofdlijnen.

De uitvoering

De uitvoering

We trainen altijd op basis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en maken gebruik van interactieve en inspirerende werkvormen. We zorgen ervoor dat de OR met concrete actiepunten naar huis gaat. Daarnaast vinden we het van belang om na inspanning de focus te verleggen en aandacht te hebben voor teambuilding en ontspanning.

Geheel vrijblijvend inhoudelijk intakegesprek

Geheel vrijblijvend inhoudelijk intakegesprek

Je leert pas effectief wanneer je een klik hebt met de trainer daarom maak je tijdens de intake direct kennis met de trainer. Tijdens het persoonlijke intakegesprek maken we kennis met de OR en de organisatie. We bespreken jullie doelstellingen en wensen voor de OR training/coaching/ adviestraject.

Ontwikkelen van de OR training op maat

Ontwikkelen van de OR training op maat

Op basis van de informatie uit het intakegesprek doen we een voorstel voor de vorm, duur en invulling van de OR training/coaching of het adviestraject. We maken een conceptprogramma/plan van aanpak waaraan jullie nog aanpassingen kunnen doen. Wanneer jullie het conceptprogramma hebben goedgekeurd, maken we het traject definitief en gaan we aan de slag. Advies- en instemmingsaanvragen vanuit jullie praktijk vormen de basis van de training om de training toe te spitsen op jullie uitdagingen.

Telefonische contact voor opstellen offerte OR training / coaching

We inventariseren de leerwensen van de OR op hoofdlijnen. We stellen de omvang van de OR-training vast om zo een eerste inschatting van de kosten te kunnen maken.