OR training: Effectieve achterbancommunicatie

De OR op een inspirerende wijze aan de slag met achterbancommunicatie.

Op welke wijze weten jullie als OR de medewerkers binnen de organisatie te inspireren? En zet de OR zijn inspiratie ook in bij zijn communicatie met de achterban? Verkrijg kennis en inzicht in jullie verschillende inspiratiebronnen. Onderzoek de inspiratiebronnen van de OR en welke voorwaarden van belang zijn om een inspiratie te zijn voor anderen in jullie communicatie.

In deze training gaan we vanuit jullie inspiratiebronnen aan de slag met achterbancommunicatie. Geen saaie jaarverslagen maken maar informatie overbrengen op een wijze waarbij jullie plezier krijgen in de achterbancommunicatie. Doen waar jullie goed in zijn en wat jullie motiveert. We nemen de algemene en specifieke communicatie van de OR onder de loep en werken het uit tot een volledig communicatieplan.

09.15 uur Inloop koffie en thee staan klaar

09.30 uur Aanvang van de training, kennismaking en toelichting op het programma

Inspirerende OR en geinspireerde OR

Jullie starten de dag met inspiratie, wat is inspiratie en wat betekent dit voor de OR? Middels het inspiratiespel krijgen jullie inzicht in de inspirende factoren van de OR en de medewerkers. We maken een vertaalslag op welke wijze jullie de inspiaratie kunnen inzetten in de communicatie met de achterban. We bespreken met elkaar op welke wijze de verschillen te overbruggen zijn en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.

Aan de hand van verschillende voorbeelden dagen we jullie uit om out of the box te gaan nadenken over de acherbancommunicatie.

12.30 Lunch

Communicatiemiddelen van de OR

Jullie inventariseren welke communicatiemiddelen de OR gebruikt in de algemene communicatie. Na bespreking van de effecten van deze middelen nemen we de theorie door. De OR fomuleert verbeterpunten op welke wijze de hij de communcatie specifieker op de doelgroepen kan afstemmen. We bespreken of er wijzingen in de werkwijze van de OR nodig zijn omtrent communicatie met de stakeholders.

Specifieke communicatie in adviestrajecten

Advies- en instemmingstrajecten vragen om een specifieke wijze van communicatie met de achterban. Een actueel thema uit jullie praktijk vormt de rode draad. Jullie doorlopen de communicatiemomenten in verschillende fasen van het advies- of instemmingstraject. We nemen de verschillende communicatiemiddelen/-wijzen door en bespreken van welke andere partijen de OR in het traject gebruik kan maken.

Tot slot

Terugblik op de trainingssessie en evaluatie van de training.

16.30 uur Afronding van de training

Doelgroep: Leden van ondernemingsraden*

Dagen: een dag, twee dagdelen

Datum: op aanvraag

Locatie: centraal in het land of op uw locatie

Uw investering: € 330 per persoon ( inclusief cursusmateriaal, verblijfskosten, vrijgesteld van btw)

*Wij bieden de OR training ‘Effectieve achterbancommunicatie’ ook als een in-company training aan voor de voltallige ondernemingsraad. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden