OR training onderhandelen als ondernemingsraad (OR)

“Onderhandelen met de bestuurder zonder op inhoud te verliezen’

Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen? Hoe kun je communicatie strategisch inzetten? Wanneer ga je onderhandelen? En hoe onderhandel je scherp zonder het contact te verliezen? Hoe voorkom je discussies, woordenspelletjes en verwarring?

De sleutel tot succes wanneer communicatie geen trucje is maar doelbewust en strategisch wordt ingezet.

In de training communiceren en onderhandelen als OR verkrijg je inzicht in wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk, inzicht in het communicatieprobleem en in jouw communicatiestijl. Jullie communicatievraagstukken staan centraal. De training is geheel toegespitst op de communicatie uitdagingen van de ondernemingsraad en de organisatie. We brengen jullie praktijk tot leven, waardoor de verbinding tussen de theorie en praktijk direct wordt gemaakt.

Inhoud van de training communiceren en onderhandelen als ondernemingsraad (OR)

Middels LINK assessments (Linkje maken naar info over LINK) verkrijg je inzichten in jouw persoonlijke communicatiestijl en in de communicatiestijl van de OR als team. Het effect hiervan wordt zichtbaar gemaakt met verrassende werkvormen. Daarnaast wordt besproken op welke wijze de OR de communicatiestijlen van de verschillende leden effectiever kan inzetten in de communicatie met de bestuurder. Aan de hand van casuïstiek die de OR zelf inbrengt wordt theorie over communicatie en onderhandelen besproken en wordt er geoefend om effectiever de communiceren en onderhandelen als OR. De praktijk van de OR wordt tot leven gebracht waardoor de praktijk en de theorie aan elkaar gekoppeld worden.

 • LINK-assessments.
 • Werkvormen die de huidige communicatiewijze van de OR zichtbaar maken.
 • Actieplan voor effectievere communicatie op basis van de communicatiestijlen van de individuele OR-leden.
 • Behandelen uitwerken van casuïstiek van de OR.
 • Bespreking van de theorie over communicatie en onderhandelen.
 • Uitwerking van concrete werkafspraken.

Doelstellingen

 • De cursisten en het OR-team hebben de communicatiestrategie verbeterd door inzicht in de eigen communicatiestijl en eigen handelen.
 • De cursisten hebben concrete handvatten die direct toepasbaar zijn.
 • De cursisten hebben kennis over communicatie- en onderhandel theorieën.
 • De cursisten hebben geoefend met gesprekstechnieken en onderhandeltechnieken.
 • De OR heeft een concreet actieplan om de communicatie en de onderhandelingen met de bestuurder te verbeteren.

Doelgroep: Leden van ondernemingsraden*

Dagen: 1 dag, 2 dagdelen

Datum: op aanvraag

Locatie: op een door u gekozen locatie

Uw investering: op offertebasis

*Wij bieden de training ‘Ondernemende OR en strategische werkwijze’ als een in-company training aan voor de voltallige ondernemingsraad. Neem contact met ons voor aan passend aanbod.

*Voor meer leerrendement bieden wij de training ‘Communiceren en onderhandelen als ondernemingsraad (OR) ook aan in samenwerking met een trainingsacteur.