OR basiscursus: Arbo- en arbeidstijdenwet

Arbowet en werkwijze voor de OR en de commissie VGWM’

Hoe pak je als ondernemingsraad de arbeidsomstandigheden aan? Wat kun je doen op het moment dat er sprake is van veel werkstress of hoe draag je bij aan de beperking van het ziekteverzuimbeleid? Wat moet je met al die plannen van aanpak van de RI&E? Mogen ze de lunchpauze zomaar verschuiven? Het Arbobeleid is een belangrijk speerpunt van de OR, maar hoe geef je hier nu vorm aan?

Basiskennis over de Arbowet en de ontwikkelingen binnen de organisatie zijn het uitgangspunt.

In de OR basiscursus ‘Arbo- en arbeidstijdenwet’ wordt de inhoud van de Arbowet besproken specifiek voor de ondernemingsraad. Actualiteiten en wetswijzigingen worden toegelicht en de gevolgen daarvan voor de praktijk van de OR worden daarin uitgebreid besproken. De opgedane kennis wordt direct toepasbaar in de praktijk doordat er gewerkt wordt met de praktijksituaties die de OR-leden inbrengen. Hierdoor wordt de invloed van de OR op het arbobeleid binnen de organisatie vergroot.

Inhoud van de basiscursus ‘Arbo- en arbeidstijdenwet’

 • Bespreking van de hoofdlijnen van de Arbo- en arbeidstijdenwet
 • Arbobeleidscyclus en de instrumenten
 • Actualiteiten Arbo- en arbeidstijdenwet
 • De rol van de OR/ VGWM commissie
 • Verschillende partijen die een rol spelen in het Arbobeleid
 • Voorbeelden vanuit de praktijk en casuïstiek
 • Aan de slag met RI&E

Doelstellingen

 • De cursisten kennen op hoofdlijnen de Arbo- en arbeidstijdenwetgeving en de arbobeleidscyclus.
 • De cursisten hebben concrete handvatten hoe de OR met de Arbo- en arbeidstijdenwet aan de slag kan gaan.
 • De cursisten hebben een plan voor de aanpak van de OR omtrent het Arbobeleid.
 • De cursisten hebben kennis over de actualiteiten op het gebied van de Arbo- en arbeidstijdenwetgeving.

Doelgroep: Leden van ondernemingsraden*

Dagen: één dag, twee dagdelen

Datum: op aanvraag

Locatie: centraal in het land
Uw investering: €330 per persoon ( inclusief cursusmateriaal, verblijfskosten, vrijgesteld van btw)

*Wij bieden OR basiscursus ‘Arbo- en arbeidstijdenwet’ ook als een in-company training aan voor de voltallige ondernemingsraad. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden