Basiscursus eerste ondernemingsraad (OR)

‘Een stevige basis om op een constructieve manier vorm te geven aan de medezeggenschap’.

Als startende OR komt er veel op je af: wetgeving, communicatie met de achterban, samenwerking met de OR, overleg met de bestuurder en zo kunnen we nog wel even door gaan. Het takenpakket van de OR is groot daarom is het als nieuwe OR samen met bestuurder en HR van belang een goede start te maken.

Een goede basiscursus OR is het halve werk!

De ervaring leert dat enkel een aftrap met de OR soms onvoldoende is, daarom nodigen we bestuurder en HR graag uit om deel te nemen aan de eerste trainingsdag. Om een goede basis te leggen kan worden voor de werkwijze van de OR en de samenwerking tussen OR, bestuurder en HR.

Inhoud van de basiscursus OR

De eerste dag van de basiscursus OR staat in het teken van een nadere kennismaking met elkaar en met de taken van de OR. Voor een goed functionerende medezeggenschap is inzicht in de positie, taak en rol van de OR noodzakelijk. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) scherpt belangrijke kaders voor het functioneren van de OR. We brengen in kaart welke samenwerkingsafspraken nog gemaakt moeten worden tussen OR en directie en over welke faciliteiten de OR kan beschikken. De bestuurder licht de toekomstige ontwikkelingen binnen de onderneming toe. Zodat de OR hier op dag twee rekening mee kan houden bij zijn actieplanning.

 • Kennismaking OR-leden, bestuurder en HR.
 • Plaats van de OR in de onderneming
 • Wet op de ondernemingsraad (WOR)
 • Taken van de OR en de verschillende overleggen.
 • Maken van concrete samenwerkingsafspraken tussen OR, bestuurder en HR.
 • Een korte introductie van de onderwerpen die de eerste periode op de OR af komen.
 • Taakverdeling en werkwijze van de OR
 • Beoordelen van een advies- en instemmingsaanvraag.
 • Schrijven van adviezen en instemminsbrieven.
 • Vergadertechnieken
 • Overleggen en onderhandelen met de bestuurder
 • Communicatie achterban

De tweede dag staat in het teken van de werkwijze van de OR en de interne taakverdeling. Je leert jezelf optimaal voor te bereiden op de (overleg)vergadering en de verschillende onderhandeltechnieken toe te passen. Daarnaast staan we stil bij de wijze waarop de OR advies- en instemmingsaanvragen gaat behandelen en nemen we praktische tips door voor het schrijven van adviezen en instemmingsbrieven. Ook staan we stil bij het contact van de OR met de achterban binnen de organisatie en we bespreken hoe de OR hier vorm aan kan geven. We sluiten de basiscursus OR af met het opstellen van een concreet actieplan.

Een basiscursus OR vol kennis, adviezen en praktische tips.

Doelstellingen van de basiscursus OR

 • De cursisten hebben kennis over de belangrijkste artikelen uit de WOR (Wet op de Ondernemingsraad).
 • De cursisten hebben inzicht in de positie, rollen en taken van de OR.
 • De cursisten zijn in staat informatie te beoordelen en deze te verwerken in een advies of instemming.
 • Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de OR, bestuurder en HR.
 • De cursisten zijn in staat het vergaderproces van de OR vorm te geven
 • De cursisten hebben tools om op een creatieve en effectieve wijze een achterban bijeenkomst te organiseren.

Doelgroep: Leden van eerste OR, bestuurder en HR.

Dagen: 2 dagen, 5 dagdelen

Datum: in overleg

Locatie: door de OR gekozen locatie

Uw investering: vraag een offerte aan.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Wil je meer weten of deze training iets voor jullie OR kan zijn? Neem contact met ons op voor aan passend aanbod.